Trenger du å få en jobb gjort - eller er du interessert i å gjøre en jobb?

Asker Småjobbsentral er sosiale entreprenører som bidrar til flere muligheter for lønnet deltakelse i arbeidslivet. Vi leverer tjenester av god kvalitet til befolkningen i Asker og omegn.

Om Asker Småjobbsentral:

Asker Småjobbsentral startet med utgangspunkt i erfaringer fra arbeidspraksis og frivillighet på NaKuHel Asker.

NaKuHel-Asker har i mer enn 20 år vært en inkluderende møteplass for alle. Her møtes folk gjennom aktivitet og arbeid på tvers av alder, bakgrunn, helsesituasjon og nasjonalitet. Alle skal oppleve seg som en del av et fellesskap, der frivillige, personer i arbeidspraksis, studenter og ansatte medvirker i driften av senteret ut i fra interesser og kapasitet.

NaKuHel Asker erfarer at ved å gi folk ansvar og tillit i trygge rammer vokser det frem ressurser som kan stå på egne ben i arbeidslivet. Det er denne erfaringen som har gitt NaKuHel Asker selvtillit nok til å igangsette en egen virksomhet.

SAMARBEIDSPARTNERE